Alimentatie

De wet kent twee soorten alimentatie:

  • kinderalimentatie
  • partneralimentatie

Kinderalimentatie

De verzorgende ouder (de ouder bij wie het kind/de kinderen wonen) kan om een kinderalimentatie verzoeken. Uit de wet blijkt namelijk dat: “ouders verplicht zijn te voorzien in de kosten van de verzorging en opvoeding van een kind tot 18 jaar. Ouders zijn ook verplicht te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van hun meerderjarige kinderen die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt.” Alimentatie wordt vastgesteld door eerst na te gaan wat de kinderen nodig hebben. Dit heet de behoefte van de kinderen. Deze behoefte hangt af van het netto gezinsinkomen dat de ouders tijdens hun relatie hadden, van het aantal kinderen dat in het gezin leeft en van de leeftijd van de kinderen. Vervolgens kan er een alimentatieberekening worden opgesteld om na te gaan of en hoeveel de alimentatieplichtige kan betalen. Hiervoor worden de Tremanormen gebruikt. Bij een echtscheiding moet meestal een kinderalimentatie worden vastgesteld. Er kan ook een situatie zijn waarin de kinderalimentatie al vaststaat. De alimentatieplichtige raakt bijvoorbeeld zijn baan kwijt en kan de alimentatie niet meer volledig betalen of er is een situatie dat de alimentatie te laag is om de kosten van de kinderen van te kunnen voldoen. De alimentatie moet dan gewijzigd kunnen worden.

Partneralimentatie

Partneralimentatie geldt alleen voor ex-echtgenoten. In de wet is vermeld dat: “De rechter kan aan de echtgenoot die niet voldoende inkomsten tot zijn levensonderhoud heeft (nog zich in redelijkheid kan verwerven) op diens verzoek ten laste van de andere echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud toekennen. De duur van de alimentatie bedraagt maximaal 12 jaar maar er bestaan hierop wel uitzonderingen. De rechter kan (indien binnen drie maanden sinds de beeindiging van de partneralimentatie zijn verstreken) nog een alimentatietermijn vaststellen.” Op ons kantoor staan wij u graag bij in alimentatiezaken. We kunnen deze volgens de juiste methode voor u berekenen, maar ook adviezen geven over de vraag of het zinvol is om een alimentatieprocedure te beginnen of verweer te voeren.

Afschaffing fiscaal voordeel kinderalimentatie

Let op! Per 1 januari 2015 wordt het fiscaal voordeel kinderalimentatie afgeschaft. De alimentatieplichtige kan op grond hiervan om een verlaging van de kinderalimentatie verzoeken. Wilt u nagaan of uw alimentatie ook naar beneden kan neem dan met ons kantoor contact op. Wij kunnen de mogelijkheden voor u nagaan.