Omgevingsrecht

verg

 

Advocaat mr. G. J. de Kaste staat u graag bij in aangelegenheden inzake het omgevingsrecht. Het omgevingsrecht bevat alle regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving.

  • opstellen en indienen van een bezwaar tegen handhavend optreden door de gemeente, de provincie, de staat of een ander overheidsorgaan;
  • bezwaarprocedure tegen de afwijzing van een vergunning of ontheffing;
  • problematiek met bestemmingsplannen, ontheffingen en vergunningen;
  • opstellen en indienen van een zienswijze tegen een (voorgenomen) beslissing van de overheid;
  • vergunningsvrij (ver)bouwen;
  • bouw, verbouw, renovatie en sloop van woningen, bedrijfspanden, kantoren en andere ruimte;
  • monumentale woningen, monumentale panden;
  • beroepsprocedure bij de afwijzing van een vergunning of ontheffing, of bij handhavend optreden;
  • natuur, grond, water en milieu;
  • ruimtelijke ordening